Skip banner

Stypendia Rektora UJ dla laureatów olimpiad

 

Dział Nauczania

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają warunki określone w Regulaminie Funduszu. 

TERMIN  I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 2015/16: z uwagi na zmiany organizacyje termin i miejsce składania wniosków o stypendium dla olimpijczyków zostanie ogłoszony na stronie, prosimy śledzić ogłoszenia  i zapoznać się z zasadami ich przyznawania na witrynie:  

http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/fundusz-rektorski

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie adresowane do JM Rektora UJ z uzasadnieniem;
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  • zaświadczenie potwierdzające uzyskane miejsce w olimpiadzie centralnej;
  • zaświadczenie o rozpoczęciu studiów na UJ.

Więcej szczegółów

Kontakt:

Dział Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. +48 12 663 3953
fax +48 12 628 56 10
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl