Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Edycja I (2012)

Edycja I (2012)

Aleksandra Janus (etnologia, Wydział Historyczny)

Muzeum i reprezentacje historii. Badania zwiedzających w polskich muzeach historycznych

Dorota Kawęcka (filologia polska, Wydział Polonistyki)

Modele funkcjonowania i rozwój ekomuzeów w Polsce

Edycja II (2013)

Jędrzej Grodniewicz (filozofia)

Niereferencyjna semantyka języka naturalnego jako podstawa teorii komunikacji

Stanisław Witecki (historia)

Od listu pasterskiego do plebańskiego kazania – działalność Kościoła katolickiego jako kanał międzystanowego przekazu kulturowego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich