Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia drugiego stopnia MISH-u

W rekrutacji brać mogą udział absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych. Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych.

Przy ustalaniu wyniku kwalifikacji na studia brana jest pod uwagę średnia z przebiegu studiów z dyplomu branego pod uwagę w procesie kwalifkacji oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia.  Średnia stanowi 20% wyniku końcowego kwalifikacji.

Rozmowa kwalifikacyjna na pierwszy rok studiów drugiego stopnia MISH obejmuje zaprezentowanie przez kandydata na studia projektu pracy magisterskiej, zreferowanie zainteresowań naukowych kandydata i wskazanie przez niego, w czym miałby być pomocny tryb studiów międzyobszarowych MISH do napisania tej pracy. Pytania zadawane kandydatowi weryfikują znajomość zagadnień związanych z wybranym kierunkiem wiodącym w szerszym kontekście wiedzy humanistycznej i społecznej. Rozmowa ta sprawdza wiedzę i kompetencje kandydata niezbędne do podjęcia tych studiów.

Szczegółowe zasady rekrutacji i terminy są podane na stronie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UJ