Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MOST

Wyjazdy

Kwalifikacja na program MOST wymaga złożenia w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ, Collegium Novum, Gołębia 24 pok. 16, zaopiniowanego pozytywnie formularza wniosku wyjazdowego wygenerowanego w Internetowej Rejestracji Kandydatów na program MOST https://most.amu.edu.pl/.

Wniosek wyjazdowy studenta MISH opiniuje Dyrektor OMISHiS. 

Po zakwalifikowaniu na wyjazd student składa w terminie do 30 października dla semestru letniego i do 5 marca dla semestru letniego formularz "Porozumienia o programie studiów MOST", w którym jest ustalony program realizowany na uczelni przyjmującej studenta.

W przypadku studentów MISH z kierunkiem wiodącym psychologia, chcących uznania przemiotów realizowanych w ramach programu MOST za przemioty psychologiczne, niezbędna jest konsultacja takiego programu i i uzyskanie zgody na taką kwalifikację przedmiotów w formie pisemnej od z-cy Dyrektora IPs ds. dydaktycznych.

Przyjazdy

Studenci przyjeżdzający na MISH w ramach programu MOST proszeni są o kontakt z koordynatorem MOST p. Anną Stadnicką, e-mail: anna.stadnicka[at]uj.edu.pl , tel. 124311231. Razem z koordyantorem ustalane są zasady rejestracji na zajęcia przez studenta MOSTu  w różnych jednostkach współtworzących studia MISH (z uwagi na okres urlopowy w sierpniu biuro MISH może być czasowo nieczynne).

Akademiki:

Wypełniony i wydrukowany WNIOSEK  o przyznanie miejsca w akademiki należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków) terminy i sczegółowe dane są dostępne na głównej stronie programu MOST UJ https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/mobilnosc/program-most