Absolwenci MISH

Od tego roku funkcjonuje lista mailingowa absolwentów MISH. Chcemy stworzyć środowisko związane z ośrodkiem MISH Uniwersytetu Jagiellońskiego - koordynatorem działań w tym zakresie jest:

Emilia Januszek (dd Dąbrowska), e-mail: emilia.januszek@uj.edu.pl

Szanowna Absolwentko, Szanowny Absolwencie MISH.
 
Narodził się pomysł stworzenia „bytu”, który byłby czymś  w rodzaju Klubu Absolwenta MISH UJ. Celem takiego „klubu” nie jest mnożenie bytów  - jesteście z pewnością zajętymi ludźmi i taka mało merytoryczna inicjatywa typu „nasza klasa” zapewne nie spotkałaby się z Waszym zainteresowaniem. Chodzi bardziej o to, aby absolwenci MISH mieli szansę w „instytucjonalny”, tj. zorganizowany i konkretny sposób – podtrzymać czy odnowić wzajemne kontakty, a także by wokół naszego biura powstała grupa osób utożsamiających się z MISH-em, która mogłaby wykorzystywać i włączać MISH i innych absolwentów w swoje naukowe (i nie tylko) przedsięwzięcia, a MISH mógłby wspierać je na różne sposoby. Na pewno jest to więc pomysł skierowany głównie do doktorantów, ale mam nadzieję, że osoby, które z nauką nie są już w instytucjonalny sposób związane, również mogły zainteresować się uczestnictwem w „klubie” (myślimy, że „członkowie korespondencyjni” byliby też mile widziani). Zapleczem organizacyjno-technicznym byłoby biuro MISH, które mieści się teraz na Rynku Głównym 8/15 –w budynku mieszczącym również słynne „Jaszczury”. „Byt” nasz absolwencki nie ma jeszcze nazwy ani innych koniecznych formalizacji. Dlatego też kieruję do Was wszystkich ogromną prośbę: jeśli chcielibyście uczestniczyć w takim klubie, jeśli macie pomysły na cel i formy działalności  – piszcie na adres: mish@uj.edu.pl