Opiekunowie naukowi

LISTA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH,

KTÓRZY PEŁNILI FUNKCJĘ OPIEKUNÓW NAUKOWYCH MISH

Lista opiekunów naukowych do pobrania 

 

 

Wydział Instytut Opiekun naukowy Link do strony www w systemie usosweb
Wydział Polonistyki Katedra Literatury Staropolskiej Prof. Andrzej Borowski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51641)
Dr hab. Albert Gorzkowski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51982)
Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu Prof. Bronisław Dopart https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51622)
dr hab. Grzegorz Królikiewicz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51977)
Katedra Kultury Literackiej Pogranicza Prof. A. Romanowski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52265)
Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski dr hab. A. Czabanowska-Wróbel https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51632)
Katedra Literatury XX w. Prof. Aleksander Fiut https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52178)
Prof. Jerzy Jarzębski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52158)
dr Bronisław Maj https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51993)
Prof. Władysław Ligęza https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52259)
Katedra Współczesnego J. Polskiego Prof. B. Ligara https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52065)
Katedra Komparatystyki Literackiej dr M. Siwiec https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52131)
Prof. Włodzimierz Szturc https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52194)
Prof. Maria Korytowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52199)
dr Olga Płaszczewska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52262)
dr Katarzyna Mroczkowska-Brand https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52148)
dr Iwona Puchalska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52261)
Katedra Antropologii i Badań Literackich Prof. R. Nycz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52113)
dr hab. A. Zawadzki https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52076)
dr R. Sendyka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52111)
Prof. A. Łebkowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52271)
Dr E. Rybicka http://antropologia.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy,Elzbieta_Rybicka.html
dr T. Kunz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52293)
Katedra Teorii Literatury Prof. S. Balbus https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51625)
dr M. Rusinek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52128)
dr D. Wojda https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52058)
Prof. T. Walas https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52041)
Katedra Krytyki Literackiej Prof. M. Wyka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52168)
dr J. Fazan https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52024)
dr D. Kozicka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52274)
Katedra Polonistyki Międzynarodowej dr T. Bilczewski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:58796)
Prof. M. P. Markowski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52173)
Katedra Językoznawstwa Prof. W. Śliwiński https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52019)
Katedra Edytorstwa dr J. Kiliańczyk-Zięba https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52234)
dr Klaudia Socha https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52240)
Katedra Teatru  Prof. J. Popiel https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52284)
Prof. D. Niziołek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52087)
Prof. J. Michalik https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52121)
Katedra Dramatu dr J. Walaszek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52050)
dr T. Kornaś https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52256)
prof. M. Sugiera https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52171)
dr hab. D. Kosiński https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:52084)
Wydział Historyczny Instytut Historii Prof. M. Dzielska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51291)
Prof. K. Ożóg https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51310)
Prof. A. Chwalba https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51292)
dr T. Gąsowski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51300)
Prof. W. Rojek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51240)
dr hab. J. Basista https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51275)
dr hab. P. Franaszek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51248)
dr W. Krawczuk https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51248)
dr hab. S. Sroka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51241)
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej dr hab. J. Barański https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51234)
dr hab. D. Czaja https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51229)
dr hab. Z. Libera https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51225)
Prof. Cz. Robotycki https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51226)
Instytut Muzykologii dr W. Marchwica https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51338)
Katedra Judaistyki Prof. E. Dąbrowa https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51290)
dr hab. A. Kaźmierczyk https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51349)
dr M. Galas https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51346)
Instytut Historii Sztuki Prof. M. Hussakowska-Szyszko https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51323)
Prof. M. Smorąg-Różycka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51324)
dr S. Skrzyniarz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51321)
dr hab. P. Krasny https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51315)
dr hab. T. Gryglewicz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51322)
Prof. M. Fabiański https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51327)
Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Prof. Z. Piątek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51076)
Prof. J. Lipiec https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51098)
dr hab. J. Szymura https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51104)
Prof. J. Miklaszewska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51114)
Prof. A. Wroński https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51107)
Prof. M. Kudelska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51068)
Prof. P. Mróz  
Prof. F. Chmielowski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51123)
Prof. W. Galewicz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51087)
Prof. B. Szymańska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51121)
Prof. E. Paczkowska-Łagowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51085)
Prof. R. Legutko https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51089)
Prof. K. Wilkoszewska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51081)
dr hab. M. Kuniński https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51093)
dr hab. S. Kołodziejczyk https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51111)
dr hab. T. Filek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51117)
dr hab. T. Placek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51084)
dr K. Kijania-Placek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51090)
dr K. Młynarski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51073)
dr J. Kiełbasa https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51092)
dr M. Bohun https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51066)
dr hab. M. Karas https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51069)
Prof. A. Nowak https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51102)
dr hab. M. Drwięga https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51108)
dr I. Szyroka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51078)
dr A. Wójcik https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51116)
Instytut Psychologii Prof. E. Nęcka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51153)
dr hab. M. Opoczyńska-Morasiewicz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51145)
dr hab. M. Kielar-Turska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51130)
dr hab. K. Krzyżewski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51157)
dr hab. B. Dobroczyński https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51152)
dr hab. M. Białecka-Pikul https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51163)
dr K. Sikora https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51141)
dr hab. A. Tokarz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51158)
dr M. Wierzchoń https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51134)
dr M. Kossowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51159)
dr J. Pałczyński https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:60257)
dr M. Śmieja-Nęcka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51137)
dr R. Polczyk https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51156)
dr hab. Anna Niedźwieńska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51149)
dr A. Kołodziejczyk https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51162)
dr M. Kujawa https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51164)
dr Eligiusz Wronka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51144)
dr hab. Piotr Wolski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51132)
dr hab. Wławdysław Łosiak https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51161)
dr J. Orzechowski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51129)
dr G. Iniewicz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51160)
dr Ryszard Stocki https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51147)
dr hab. J. Siuta https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51140)
dr hab. J. Kaiser https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51151)
dr hab. D. Kubicka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51143)
Instytut Religioznawstwa Prof. H. Grzymala-Moszczyńska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51185)
dr hab. ŁukaszTrzciński https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51188)
dr hab. Krzysztof Pilarczyk https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51183)
dr Stefan Klemczak https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51172)
dr I. Trzcińska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51191)
Instytut Socjologii Prof. Piotr Sztompka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47209)
Prof. Hieronim Kubiak https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47186)
Prof. Krystyna Slany https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47206)
Prof. Krystyna Romaniszyn https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47201)
Prof. Krzysztof Gorlach https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47178)
Prof. Grażyna Skąpska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47205)
Prof. Maria Flis https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47174)
dr hab. A. Sagan https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47202)
dr Gregorz Bryda https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47170)
dr J. Nowak https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47194)
dr Beata Kowalska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47185)
dr Joanna Heidtman https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47180)
dr M. Leśniak https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47188)
dr P. Sekuła https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47203)
dr Marcin Lubaś https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47189)
dr M. Bogunia-Borowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47169)
dr Daria Łucka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47190)
dr A. Bukowski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47171)
dr M. Kucia https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47187)
dr J. Perek-Białas https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47199)
dr K. Gadowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:47176)
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji dr P. Piekarski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:46600)
dr A. Świerzowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:46603)
Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki Prof. Z. Mach https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:37579)
Prof. J. Purchla https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51689)
dr hab. G. Pożarlik https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:37562)
dr D. Niedźwiedzki https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51701)
dr K. Kowalski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51698)
dr M. Natanek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51696)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Sztuk Audiowizualnych Prof. G. Stach https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51897)
Prof. T. Lubelski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51906)
dr M. Radkiewicz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51898)
dr A. Nacher https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:57179)
dr R. Syska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51895)
dr hab. A. Pitrus https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51896)
dr I. Wojnicka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51904)
Prof. K. Loska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51907)
Wydział Filologiczny Instytut Filologii Angielskiej dr hab. T. Bela https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50536)
Prof. E. Tabakowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50555)
Prof. M. Gibińska-Marzec https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50557)
dr E. Wójcik-Leese https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50523)
dr M. Coghen https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50562)
dr W. Witalisz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50542)
dr J. Świątek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50526)
dr hab. Z. Mazur https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50556)
Proff. K. Stamirowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50535)
Instytut Filologii Germańskiej dr hab. K. Bak https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50617)
Instytut Filologii Klasycznej Prof. K. Korus https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50629)
dr W. Sowa https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50633)
dr hab. T. Polański https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50630)
Instytut Filologii Romańskiej Prof. M. Świątkowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50746)
Prof. J. Eminowicz-Jaśkowska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50749)
dr hab. B. Marczuk-Szwed https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50710)
dr hab. M. Maślanka-Soro https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50769)
dr hab. J. Brzozowski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50712)
Prof. J. Miszalska https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50715)
dr M. Filipowicz-Rudek https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50701)
dr A. Klimkiewicz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50748)
dr K. Dybeł https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50731)
dr M. Chrobak https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50771)
dr E. Stala https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50753)
dr A. Sawicka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50721)
dr M. Jędrusiak https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50716)
Instytut Filologii Słowiańskiej Prof. M. Dąbrowska-Partyka https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50784)
dr W. Stępniak-Minczewa https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50785)
Prof. J. Kapuścik https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50854)
Instytut F. Wschodniosłowiańskiej dr J. Kuffel https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50818)
Instytut Filologii Orientalnej dr H. Marlewicz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50637)
dr I. Nasalski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50689)
dr C. Galewicz https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:50672)
Wydział Prawa i Administracji Katedra Filozofii Prawa Prof. J. Stelmach https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:51485)
Uniwersytet Jana Pawła II Katedra Filozofii Boga Prof. K. Tarnowski  
Wydział SMiP Instytut Nauk Politycznych Prof. B. Szlachta https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:48236)
Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Filozofii i Bioetyki dr hab. J. Hartman https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:74216)
Prof. Z. Zalewski https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:74054)