Skip to main content
Rynek Główny 8/16
31-042 Kraków
Phone: 12 431 12 31
Rynek Główny 8/16
31-042 Kraków
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

poniedziałek 10:00-14:00

wtorek 10:00-14:00

środa 10:00-15:00

czwartek 10:00-15:00 

piątek 10:00 - 13:00

Jesteśmy też dostępni w aplikacji Teams.

Biuro mgr Anna Stadnicka e-mail: anna.stadnicka@uj.edu.pl
dr Emilia Januszek - urlop
mgr Magdalena Skowronek e-mail: mk.skowronek@uj.edu.pl
Contact Information

mish@uj.edu.pl
www.mish.uj.edu.pl https://www.facebook.com/ujmish

Address: Rynek Główny 8/16, 31-042 Kraków

Phone: 12 431 12 31

Form