Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Zasady wyjazdów Erasmus+

Procedura po zakwalifikowaniu się studenta do wyjazdu

Uczelnia przyjmująca wymaga transkryptu przebiegu studiów wraz z ocenami, a czasem dodatkowych dokumentów aplikacyjnych - informacja o tym jest zazwyczaj wysyłana przez uczelnię przyjmująca bezpośrednio do studenta po zatwierdzeniu jego nominacji Erasmus+.

1. Ubezpieczenie zdrowotne: przed wyjazdem należy pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym i karcie EKUZ  z Narodowego Funduszu Zdrowia, do jej uzyskania niezbędne jest zaświadczenie od koordynatora Erasmusa+ o zakwalifikowaniu na wyjazd.

2. Learning Agreement

Student MISH wyjeżdżający z umowy MISH: learning agreement  podpisywany jest przez koordynatora MISH

Student MISH wyjeżdżający z umowy spoza MISH z instytutu kierunku wiodącego- learning agrement podpisywany jest przez koordynatora Erasmus+ tego kierunku

Student MISH wyjeżdżający z umowy spoza MISH  i spoza kierunku wiodącego - learning agrement musi być przedstawiony w MISH wymagane jest pozytywne zaopiniowanie listy przedmiotów przez opiekuna naukowego, Dyrektora MISH lub koordynatora Erasmus+ MISH

Student spoza MISH wyjeżdżający z umowy MISH - learning agrement podpisuje koordynator Eramus+ lub dyrektor ds. dydaktyki instytutu tego studenta

Rozliczenie pobyty stypendialnego:

1. Transkrypt ocen

2. Learning agreement

3. Potwierdzenie okresu pobytu na uczelni przyjmującej studenta MISH - confirmation of stay

Powyższe dokumenty mają zostać przedstawione w biurze Erasmus+ UJ, a transkrypt ocen i learning agreement dostarczone do dokumentacji toku studiów MISH koordynatorowi Erasmus w MISH. Oceny z transkryptu ocen są przepisywane przez Dyrektora MISH do indeksu i karty osiągnięć okresowych studenta.

W przypadku wyjazdów  z umów spoza MISH z kierunku wiodącego studentowi oceny do indeksu są wpisywane przez uprawnione do tego osoby (koordynator Erasmus+/dyrektor ds. dydaktycznych) w instytucie z którego umowy student korzystał. Jeśli tylko część ocen zostaje przepisane przez tę jednostkę pozostałe przedmioty przepisywane są zgodnie z learning agreement'em przez Dyrektora MISH.  Learning agreement i transkrypt ocen będące podstawą wpisania ocen muszą zostać złożone w MISH-u i dołączone do dokumentacji toku studiów studenta. Jeśli przedmiot zaliczony w uczelni przyjmującej został wpisany w indeksie jako zaliczenie przedmiotu z oferty UJ do średniej ocen wliczany jest tylko raz z punktacją za przedmiot z oferty UJ.

Przeliczanie ocen odbywa się zgodnie ze wzorem umieszczonym w Regulaminie studiów pierwszego, drugiego stopnia i studiów jednolitych UJ zmieszczonego na stronie: https://bip.uj.edu.pl/studia/regulamin

Zasady wyjazdów Erasmus+

Procedura po zakwalifikowaniu się studenta do wyjazdu

Uczelnia przyjmująca wymaga transkryptu przebiegu studiów wraz z ocenami, a czasem dodatkowych dokumentów aplikacyjnych - informacja o tym jest zazwyczaj wysyłana przez uczelnię przyjmująca bezpośrednio do studenta po zatwierdzeniu jego nominacji Erasmus+.

1. Ubezpieczenie zdrowotne: przed wyjazdem należy pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym i karcie EKUZ  z Narodowego Funduszu Zdrowia, do jej uzyskania niezbędne jest zaświadczenie od koordynatora Erasmusa+ o zakwalifikowaniu na wyjazd.

2. Learning Agreement

Student MISH wyjeżdżający z umowy MISH: learning agreement  podpisywany jest przez koordynatora MISH

Student MISH wyjeżdżający z umowy spoza MISH z instytutu kierunku wiodącego- learning agrement podpisywany jest przez koordynatora Erasmus+ tego kierunku

Student MISH wyjeżdżający z umowy spoza MISH  i spoza kierunku wiodącego - learning agrement musi być przedstawiony w MISH wymagane jest pozytywne zaopiniowanie listy przedmiotów przez opiekuna naukowego, Dyrektora MISH lub koordynatora Erasmus+ MISH

Student spoza MISH wyjeżdżający z umowy MISH - learning agrement podpisuje koordynator Eramus+ lub dyrektor ds. dydaktyki instytutu tego studenta

Rozliczenie pobyty stypendialnego:

1. Transkrypt ocen

2. Learning agreement

3. Potwierdzenie okresu pobytu na uczelni przyjmującej studenta MISH - confirmation of stay

Powyższe dokumenty mają zostać przedstawione w biurze Erasmus+ UJ, a transkrypt ocen i learning agreement dostarczone do dokumentacji toku studiów MISH koordynatorowi Erasmus w MISH. Oceny z transkryptu ocen są przepisywane przez Dyrektora MISH do indeksu i karty osiągnięć okresowych studenta.

W przypadku wyjazdów  z umów spoza MISH z kierunku wiodącego studentowi oceny do indeksu są wpisywane przez uprawnione do tego osoby (koordynator Erasmus+/dyrektor ds. dydaktycznych) w instytucie z którego umowy student korzystał. Jeśli tylko część ocen zostaje przepisane przez tę jednostkę pozostałe przedmioty przepisywane są zgodnie z learning agreement'em przez Dyrektora MISH.  Learning agreement i transkrypt ocen będące podstawą wpisania ocen muszą zostać złożone w MISH-u i dołączone do dokumentacji toku studiów studenta. Jeśli przedmiot zaliczony w uczelni przyjmującej został wpisany w indeksie jako zaliczenie przedmiotu z oferty UJ do średniej ocen wliczany jest tylko raz z punktacją za przedmiot z oferty UJ.

Przeliczanie ocen odbywa się zgodnie ze wzorem umieszczonym w Regulaminie studiów pierwszego, drugiego stopnia i studiów jednolitych UJ zmieszczonego na stronie: https://bip.uj.edu.pl/studia/regulamin