Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady wyjazdów Erasmus+

Procedura po zakwalifikowaniu się studenta do wyjazdu

Uczelnia przyjmująca wymaga transkryptu przebiegu studiów wraz z ocenami, a czasem dodatkowych dokumentów aplikacyjnych - informacja o tym jest zazwyczaj wysyłana przez uczelnię przyjmująca bezpośrednio do studenta po zatwierdzeniu jego nominacji Erasmus+.

1. Ubezpieczenie zdrowotne: przed wyjazdem należy pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym i karcie EKUZ  z Narodowego Funduszu Zdrowia, do jej uzyskania niezbędne jest zaświadczenie od koordynatora Erasmusa+ o zakwalifikowaniu na wyjazd -  EKUZ

2. Learning Agreement

Student MISH wyjeżdżający z umowy MISH: learning agreement  podpisywany jest przez koordynatora MISH

Student MISH wyjeżdżający z umowy spoza MISH z instytutu kierunku wiodącego- learning agrement podpisywany jest przez koordynatora Erasmus+ tego kierunku

Student MISH wyjeżdżający z umowy spoza MISH  i spoza kierunku wiodącego - learning agrement musi być przedstawiony w MISH wymagane jest pozytywne zaopiniowanie listy przedmiotów przez opiekuna naukowego, Dyrektora MISH lub koordynatora Erasmus+ MISH

Student spoza MISH wyjeżdżający z umowy MISH - learning agrement podpisuje koordynator Eramus+ lub dyrektor ds. dydaktyki instytutu tego studenta

ROZLICZENIE pobytu stypendialnego:

1. Transkrypt ocen

2. Learning agreement

3. Potwierdzenie okresu pobytu na uczelni przyjmującej studenta MISH - Confirmation of stay

Powyższe dokumenty mają zostać przedstawione w biurze Erasmus+ UJ, a transkrypt ocen i learning agreement dostarczone do dokumentacji toku studiów MISH koordynatorowi Erasmus w MISH. Oceny z transkryptu ocen są przepisywane przez Dyrektora MISH do indeksu i karty osiągnięć okresowych studenta.

W przypadku wyjazdów  z umów spoza MISH z kierunku wiodącego studentowi oceny do indeksu są wpisywane przez uprawnione do tego osoby (koordynator Erasmus+/dyrektor ds. dydaktycznych) w instytucie z którego umowy student korzystał. Jeśli tylko część ocen zostaje przepisane przez tę jednostkę pozostałe przedmioty przepisywane są zgodnie z learning agreement'em przez Dyrektora MISH.  Learning agreement i transkrypt ocen będące podstawą wpisania ocen muszą zostać złożone w MISH-u i dołączone do dokumentacji toku studiów studenta. Jeśli przedmiot zaliczony w uczelni przyjmującej został wpisany w indeksie jako zaliczenie przedmiotu z oferty UJ do średniej ocen wliczany jest tylko raz z punktacją za przedmiot z oferty UJ.

 

Oceny ECTS a skala ocen UJ (zgodnie z przelicznikami dla studentów przyjeżdżających na UJ):

A= 5 (bdb)

B=4,5 (+db)

C=4 (db)

D=3,5 (+dst)

E=3 (dst)

F=2 (ndst)

 

 

 

Tabele pomocnicze:

ECTS grade
Description
UJ grades
A
Excellent - outstanding performance with only minor errors
5
B
Very good - above the average standard but with some errors
4.5
C
Good - generally sound work with a number of notable errors
4
D
Satisfactory - fair but with significant shortcomings
3.5
E
Sufficient - performance meets the minimum criteria
3
F
Fail - considerable further work is required
 

 

 

 

 

Inne przeliczniki

Skala Univ. of Iceland Skala UJ
9-10 5
8-8,99 4,5
7-7,99 4
6,0- 6,99 3,5
5-5,99 3

 

Belgia

Skala belgijska

Skala polska

0-11,5 (echec)

niedostatecznie (2)

12 (satisfaction)

dostatecznie (3)

13 (satisfaction)

+dostatecznie (+3)

14-15 (distinction)

dobrze (4)

16-17 (grande distinction)

+dobrze (+4)

18-20 (la plus grande distinction)

bardzo dobrze (5)

 

Francja

 

Skala francuska

Skala polska

0-9 (insuffisant)

niedostatecznie (2)

10-11 (passable)

dostatecznie (3)

12-13 (assezbien)

+dostatecznie (+3)

14-15 (bien)

dobrze

16-17 (tres bien)

+dobrze (+4)

18- 20 (tres bien)

bardzo dobrze (5)

 

 

Hiszpania

Skala hiszpańska

Skala polska

0-4,99 (suspenso)

niedostatecznie (2)

5-5,99 (aprobado)

dostatecznie (3)

6-6,99 (aprobado)

+dostatecznie (+3)

7 - 7,99 (notable)

dobrze

8-8,99 (notable)

+dobrze (+4)

9-10 (excelente/sobresaIiente)

bardzo dobrze (5)

 

Holandia

 

9-10

5,0 bdb

8,0-8,99

4,5 db+

7,0-7,99

4,0 db

6,00-6,99

3,5, dst +

5,5-5,99

3,0 dst

poniżej 5,5

2,0 ndst

 

Niemcy

1-1,5

5,0 bdb

1,51-2,0

4,5 db+

2,01-2,5

4,0 db

2,51-3,0

3,5, dst +

3,01-4,0

3,0 dst

4,01-5,0

ndst