O MISH

Powołane w 2001 roku uchwałą Senatu UJ studia międzywydziałowe MISH są studiami międzykierunkowymi dla studentów, którzy rozpoczęli studia do roku akademickiego 2011/12. Od roku 2012/13 są prowadzone jako indywidualne studia międzyobszarowe. Stanowią obecnie ofertę Wydziału Filologicznego, Filozoficznego, Historycznego, Polonistyki, Instytutu Europeistyki oraz Instytutu Sztuk Audiowizualnych.

To oferta dla zdolnych i ambitnych kandydatów chcących intensywnie pracować w trakcie studiów we współpracy z opiekunem naukowym. Wymagające samoorganizacji studia międzywydziałowe dają szansę zdobywania wiedzy studentom mającym sprecyzowane plany drogi naukowej. Ta forma zdobycia dyplomu na kierunkach prowadzonych przez wspótworzące MISH wydziały, daje możliwości nowych doświadczeń przydatnych w kolejnych etapach edukacji pracy naukowej, szeroki program ułatwia korzystanie z systemu stypendialnego i motywuje do indywidualnego rozwoju naukowego.

Od roku akademickiego 2007/08 otwarte są studia I stopnia, a od 2010/11 studia MISH drugiego stopnia.

Data opublikowania: 20.01.2011
Osoba publikująca: Anna Stadnicka