Przejdź do głównej treści

Ważne terminy

1. ROZLICZENIE ROKU - obowiązuje indeks elektroniczny. Wszystkie oceny i zaliczenia należy zgłosić do rozliczenia poprzez USOSweb do 25 września 2021 (prosimy jednak dodatkowo o mail, że można już rozliczać program). Złożenie pracy rocznej z recenzją do 25 września 2021.

1a. Zgłoszenie termatu pracy dyplomowej 3 tygodnie przed planowanym terminem obrony, nie później niż 1 września.

2. Złożenie deklaracji wyboru opiekuna naukowego: 30 września 2021(dotyczy aktualnych studentów). Studenci I roku studiów I i II stopnia - 8 października 2021 r.

3. Złożenie deklaracji indywidualnego rocznego programu studiów: 2 listopada 2021.

Złożenie deklaracji dot. przedmiotów rozpoczynających się w II semestrze - 12 marca 2022.

4. Ostateczne złożenie deklaracji wyboru kierunku wiodącego 25 września.

5. Złożenie wniosku o styp.  Rektora dla najepszych studentów na rok 21/22: 20 października 2021!

6. Złożenie wniosku o stypendium Erasmus 2020/21: termin będzie ogłoszony w terminie późniejszym.

7. Złożenie wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty płatności za usługi dydaktyczne: do 20 września. Wniosek składa się do dziekana wydziału (czasem za pośrednictwem dyrekcji odpowiedniego Instytutu) prowadzącego zajęcia, które mają być odpłatnie powtarzane.

8. Złożenie wniosku o stypendium MNiSW: termin będzie podany później.