Skip to main content
Skip banner

Ważne terminy

1. ROZLICZENIE ROKU - obowiązuje indeks elektroniczny. Wszystkie oceny i zaliczenia należy zgłosić do rozliczenia poprzez USOSweb do 25 września 2024 (prosimy jednak dodatkowo o mail, że można już rozliczać program). Złożenie pracy rocznej z recenzją w biurze MISH do 30 września 2024. Ocena z pracy rocznej- tutorialu ma być w systemie do 25 wrzesnia 2024 r. 

1a. Zgłoszenie termatu pracy dyplomowej 3 tygodnie przed planowanym terminem obrony, nie później niż 1 września.

1b Złożenie pracy rocznej u tutora w terminie sesyjnym uzgodnionym z tutorem (jednak termin ten nie może być późniejszy niż 15 września).

2. Złożenie deklaracji wyboru opiekuna naukowego: 30 września 2024 (dotyczy aktualnych studentów). Studenci I roku studiów I i II stopnia - 8 października 2024 r.

3. Złożenie deklaracji indywidualnego rocznego programu studiów: 18 października 2024.

Złożenie deklaracji dot. przedmiotów rozpoczynających się w II semestrze - 10 marca 2024.

4. Ostateczne złożenie deklaracji wyboru kierunku wiodącego 25 września 2024.

5. Złożenie wniosku o styp.  Rektora na 2024/25: 20 października 2024!

6. Złożenie wniosku o stypendium Erasmus 2023/24: termin będzie ogłoszony w terminie późniejszym.

7. Złożenie wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty płatności za usługi dydaktyczne: do 20 września. Wniosek składa się do dziekana wydziału (czasem za pośrednictwem dyrekcji odpowiedniego Instytutu) prowadzącego zajęcia, które mają być odpłatnie powtarzane.