Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Rejestracje na zajęcia, instrukcje USOSweb

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi studiów MISH.

Jest tego dość dużo, ale najpilniejsze informacje przekazujemy już teraz.

Pod koniec września na początku października zorganizujemy spotkanie organizacyjne, a w pierwszej połowie września postaramy się zorganizować czat online lub streaming informacyjny, bo większość z Państwa może być poza Krakowem. Szczegóły techniczne doślemy po konsultacji z działem IT UJ.

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA


Uwaga większość rejestracji online jest uruchamiana z końcem września!
Terminy rejestracji prosimy śledzić na stronach Instytutów i w USOSweb. Brak możliwości rejestracji w otwartej turze rejestracji oznacza brak uprawnień w celu ich nadania należy skontaktować się niezwłocznie z koordynatorem danej rejestracji lub biurem MISH.

W Instytucie Filozofii pojawiają się uprawnienia do rejestracji dla studentów MISH.  Rejestracja odbywała się w miesiącu sierpniu, zgłosiliśmy problem  z brakiem uprawnień dla studentów MISH I stopnia, nowa tura rejestracji będzie ogłoszona w terminie późniejszym. W przypadku dalszych problemów technicznych będą Państwo dopisywani do zajęć przez biuro MISH.
Wyrejestrowanie z zajęć po turze sierpniowej następuj na podstawie pisemnej zgody v-ce dyrektora Instytutu Filozofii.

W Instytucie Socjologii uprawnienia do rejestracji otrzymują od razu studenci z wybranym kierunkiem wiodącym socjologia w ramach MISH.
Pozostali studenci (poza studentami I roku studiów I stopnia - rejestrującymi się na zaj. przez USOSweb) będą wpisywani na zajęcia przez Sekretariat Socjologii  lub MISH (przez koordynatora USOS) po przedstawieniu tabeli wniosku o dopisanie do zajęć ze zgodą prowadzącego zajęcia i na tej podstawie będą indywidualnie dopisywani do grup zajęciowych.

WAŻNE - Instytut Psychologii na ścieżki wyższe B i C prowadził zapisy przez USOS, dostępne dla studentów mających co najmniej 120 ECTS z kursów psychologicznych, a  na poziom A - kanon (kursy na pierwszych dwóch latach psychologii) zapisy wyłącznie w drodze indywidualnych podań wg wzoru I. Psychologii, podanie musi być zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia, po czym złożone w Sekretariacie I. Psych.). (Informacja szczegółowa opracowana przez Instytut Psychologii wraz ze wzorem podania o zapis na zajęcia tutaj  oraz na witrynie www I. Ps. www.psychologia.uj.edu.pl)

Wzór wniosku o zapis na zajęcia:

http://www.psychologia.uj.edu.pl/documents/110813215/116815874/WZ%C3%93R_zmiana_zapis_wypis_z+kursu/79e5eda8-12fe-4765-a1e5-7ea236decc22
UWAGA: zapisy i wyrejestrowanie z zajęć w I. Psychologii jest możliwe tylko w pierwszym tygodniu października!

Instytut Religioznawstwa – studenci z kierunkiem wiodącym w IR otrzymują uprawnienia do rejestracji po zgłoszeniu mailowym do biura MISH, pozostali studenci są dopisywani do zajęć na indywidualny pisemny wniosek w I. Religioznawstwa

Wydział Polonistyki - zapisy przez USOSweb, termin rejestracji będzie podany w terminie późniejszym.

Instytut Historii Sztuki- zapisy przez USOSweb, osoby zainteresowane nadaniem uprawnień do rejestracji na zajęcia w I. Hist. Sztuki proszone są o jak najszybsze zgłoszenie tego e-mailem do naszego biura (anna.stadnicka[at]uj.edu.pl (tytuł maila: rejestracja I. Historii Sztuki 17/18, w treści imię nazwisko nr albumu  typ studiów MISH).

Instytut Historii - ezapisy przez USOSweb, osoby zainteresowane nadaniem uprawnień do rejestracji na zajęcia w I. Historii proszone są o jak najszybsze zgłoszenie tego e-mailem do naszego biura (anna.stadnicka[at]uj.edu.pl (tytuł maila: rejestracja I. Historii  16/17, w treści imię nazwisko nr albumu  typ studiów MISH).

Instytut Szt. Audiowizualnych- zapisy przez Sekretariat MISH na podstawie potwierdzenia przyjęcia na zajęcia przez wykładowcę i prowadzącego ćwiczenia  w deklaracji programowej (po pierwszych zajęciach w I. Szt. Aud.), będziemy prosili o dokładne definiowanie grup ćwiczeniowych i wykładowych (numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia).

Instytut Filologii Romańskiej – zapis na pisemny wniosek przez biuro MISH lub sekretariat I. Fil. Romańskiej

 

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ- zapisy przez sekretariat MISH i sekretariat IFA przez dostarczenie listy przedmiotów z kodami i numerami grup

 

Inne instytuty filologiczne: zapisy przez Sekretariat MISH lub sekretariaty Instytutów przez dostarczenie listy przedmiotów z kodami

 

INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH – wniosek o dodanie do rejestracji zgłoszony do biura MISH – email o tytule „rejestracja INP ( trzeba określić kierunek, czy politologia, czy stos. Międzynarodowe)”z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru albumu ( jest w systemie USOSweb przy Państwa nazwisku)

 

Inne Instytuty Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych: podanie o zapis na zajęcia z listą zajęć złożony w odpowiednim sekretariacie jednostki prowadzącej zajęciaKATEDRA PORÓWNAWCZYCH STUDIÓW CYwilizacji -  rejestracja online rusza 15 września 2017 r. Uprawnienia do rejestracji są nadawane na wniosek e-mailowy skierowany do koordynatora rejestracji: krystyna.mierzwa[at]uj.edu.pl Rejestracja dla pierwszego roku studiów I i II stopnia trwa od 24.09 godz. 10 do 2.10 godz. 17 (I tura, możliwość rejestrowania i wyrejestrowania), a następnie od 4.10 godz. 10 do 10.10 godz. 17 (II tura, tylko rejestrowanie).


ZAPISY NA LEKTORATY, żetony:
Informacje za: http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/usos-informacje

UWAGA PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ  w roku akademickim 2014/2015 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 22 października w semestrze zimowym oraz do dnia 8 marca w semestrze letnim.

Osoby, które nie dokonały wpisu podczas rejestracji  lub chcą zmienić grupę lektoratową proszone są o składanie odpowiednich,  zamieszczonych na stronach JCJ http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/usos-informacje wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października w semestrze zimowym oraz 5 marca w semestrze letnim.

JAK PODPIĄĆ PRZEDMIOTY W USOSweb?

Plik z instrukcją do pobrania

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WF

Informacje o zasadach zwolnienia z zajęć WF znajdują sie na stronach Studium WF: http://www.swfis.uj.edu.pl/zajecia/zwolnienia