Koło Naukowe MISH

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW MISH UJ

powstało w marcu 2005 roku z inicjatywy studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z założenia jest kołem interdyscyplinarnym, kładącym nacisk na promowanie oryginalnych, twórczych projektów, których nie można zaklasyfikować w obrębie jednej dziedziny humanistycznej oraz aktywnie współpracującym z innymi kołami naukowymi.

 

Opiekunem koła jest prof. dr hab. Andrzej Borowski. (Wydział Polonistyki UJ)

 

Prezes KNS MISH: Magdalena Wąsowicz

Wiceprezes ds. naukowych: Miłosz Puczydłowski

Wiceprezes ds. finansowych i organizacyjnych: Marek Kaplita

 Więcej informacji o działaności kołaznajduje się na http://www.uj.edu.pl/web/56052/mish/1

Struktura KNS MISH:

Sekcja Filozofii Religii

Sekcja Badań nad Przekładem

Sekcja Teatru Muzycznego i Musicalu

Dramaturgia przestrzeni muzealnej

 

Kontakt:

Strona www: http://www.uj.edu.pl/web/56052/mish/1

e-mail: knsmish[at]gmail.com