MOST

https://www.facebook.com/programmost2000/

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2018/2019. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

  https://www.facebook.com/programmost2000/

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/  

W terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r. pod wskazanym powyżej adresem potrwa rejestracja na wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki http://www.dydaktyka.uj.edu.pl oraz oficjalnej strony Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna , na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany.

Studenci wyjeżdżający

Student po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udział w programie MOST powinien poroumieć się z uczelnią przyjmującą w celu ustalenia sposobu zapisywania sie na zajęcia. Program realizowany na uczelni przyjmującej musi byc zatwierdzony przez właściwych kierowników jednostek wysyłającej i przyjmującej studenta MOST w ramach porozumienia o programie MOST. Po zakończeniu pobytu w ramach MOST student otrzymuje potwierdzenie osiągniętych wyników w postaci karty wykazu zaliczeń. Zarówno formularz porozumienia o programie studiów MOST jak i wykaz zaliczeń muszą byc w oryginale złożone w biurze MISH.

Szczegółowy opis kwalifikacji  w tym terminy oraz sposób rejestracji są opisane na stronie: http://www.uj.edu.pl/studenci/wymiana-studencka/program-most

Studenci przyjeżdżający

Studenci przyjęci w ramach programu MOST na MISH Uniwersytetu Jagiellońskiego proszeni są o pilne skontaktowanie się z biurem MISH.

Studenci programu MOST przyjeżdżajacy w ramach miejsc oferowanych przez MISH mogą korzystać tylko z oferty wydziałów i instytutów UJ współtworzących MISH. Bardzo prosimy o zapoznanie się z ich listą: http://www.mish.uj.edu.pl/o-mish/instytuty

Do podpisania porozumienia o programie studiów MOST studenta konieczne jest wypełnienie wewnętrznego druku deklaracji programu studiów studenta MISH  zawierającego szczegółowe informacje o wybranych kursach. W przypadku, gdy student MOST nie jest zapisany na zajęcia za pośrednictwem systemu USOS do uzupełnienia tego braku wymagane jest uzyskanie podpisu prowadzącego zajęcia potwierdzającego zgodę na udział w tych zajęciach. Uzyskanie uprawnień do zapisywnia się na zajęcia przez USOSweb jest zróżnicowane w zależności od instytutu. Informacje o rejestracji elektronicznej są udostępniane na stronach instytutów.  W niektórych przypadkach udział w zajęciach może być niemożliwy z uwagi na wypełnienie limitu miejsc lub wymagane prerekwizyty.

W celu otrzymania uprawnień do rejstracji na zajęcia w instytutach należy skontaktować się z biurem MISH w celu ustalenia formy zapisów na zajęcia w danym Instytucie.

AKADEMIKI: procedura ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim znajduje się na głównej stronie programu MOST na UJ:

http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/studenci/program-most

 

 

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem MISH.

Koordynator MOST w MISH:

mgr Anna Stadnicka

e-mail: anna.stadnicka[a]uj.edu.pl