Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Studia

Studia MISH są studiami oferowanymi wyłącznie w formie studiów stacjonarnych. Od roku 2010/11 funkcjonują studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite w ramach kierunku wiodącego psychologia w ramach MISH. Studenci aby uzyskać dyplom danego kierunku w toku studiów międzyobszarowych MISH muszą zrealizować efekty kształcenia na danym kierunku. Istnieje możliwość uzyskania w tym toku dwóch dyplomów, jednak wymaga to napisania dwóch prac dyplomowych i realizacji w ramach indywidualnego programu efektów kształcenia dwóch kierunków.