Studia

Studia MISH są studiami oferowanymi wyłącznie w formie studiów stacjonarnych. Od roku 2010/11 funkcjonują studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite w ramach kierunku wiodącego psychologia w ramach MISH. Studenci aby uzyskać dyplom danego kierunku w toku studiów międzykierunkowych MISH muszą zrealizować standard kształcenia na danym kierunku.

Lista opiekunów naukowych znajduje się przy opisie studiów I stopnia.

 

REGULAMIN STUDIÓW UJ