Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Dyrektor - prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Dyżury : Poniedziałek 12.30-13.30

 

 

Biuro 

dr Emilia Januszek emilia.januszek[at]uj.edu.pl

mgr Anna Stadnicka anna.stadnicka[at]uj.edu.pl

Poniedziałek, Wtorek, Piątek: 10.00-13.00

Środa, Czwartek: 13.00-15.00

W pilnych sprawach można kontaktować się z biurem poza powyższymi godzinami.  Podania można zostawiać w skrzynce MISH przy drzwiach wejściowych na II piętrze, można też składać je drogą pocztową lub przez Sekretariat Ogólny UJ.