Pracownicy MISH

dr Emilia Januszek

- koordynator toku studiów MISH I i II stopnia,

- koordynator ds. pomocy socjalnej MISH,

- z-ca koordynatora USOS,

- organizator Koła Absolwentów MISH Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się kwestiami organizacyjnymi studiów międzyuczelnianych Akademia Artes Liberales.

mgr Anna Stadnicka

- koordynator toku studiów MISH,

- koordynator ds. pomocy socjalnej studentów MISH,

- koordynator Erasmus + MISH,

- pełnomocnik ds. jakości kształcenia w MISH,

- koordynator USOS,

- koordynator programu MOST

- sekretarz programu IPHSS.