Władze

Dyrektor MISH:

prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Rada Programowa MISH:

prof. dr hab Elżbieta Mańczak-Wohlfeld - Dyrektor MISH

prof. dr hab. Andrzej Borowski - Wydział Polonistyki

dr hab. Jacek Bruski - Wydział Historyczny

dr hab. Barbara Marczuk-Szwed - Wydział Filologiczny

dr Jacek Neckar - Wydział Filozoficzny (urlop naukowy  w r. akad. 14/15)

dr Izabela Szyroka - Wydział Filozoficzny

dr hab. Marek Walczak - Wydział Historyczny

dr hab. Hubert Wolanin - Wydział Filologiczny

dr hab. Andrzej Zawadzki - Wydział Polonistyki

Dominika Radziun - Samorząd Studentów