Ważne terminy

1. ROZLICZENIE ROKU - obowiązuje indeks elektroniczny. Wszystkie oceny i zaliczenia należy zgłosić do rozliczenia poprzez USOSweb do 30 września (prosimy jednak dodatkowo o mail, że można już rozliczać program). Konieczne jest złożenie pracy rocznej wraz z recenzją do 30 września 2017

2. Złożenie deklaracji wyboru opiekuna naukowego: 30 września 2017 (dotyczy aktualnych studentów). Studenci I roku studiów I i II stopnia - 9 października 2017 r.

3. Złożenie deklaracji indywidualnego rocznego programu studiów: 27 października 2017.

Złożenie deklaracji dot. przedmiotów rozpoczynających się w II semestrze - 12 marca 2018.

4. Złożenie deklaracji wyboru kierunku wiodącego 30 września.

5. Złożenie wniosku o styp.  Rektora dla najepszych studentów na rok 17/18: 20 października 2017!

6. Złożenie wniosku o stypendium Erasmus 2017/18: termin będzie ogłoszony w terminie późniejszym.

7. Złożenie wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty płatności za usługi dydaktyczne  w roku 2014/15: do 20 września 2017. Wniosek składa się do dziekana wydziału (czasem za pośrednictwem dyrekcji odpowiedniego Instytutu) prowadzącego zajęcia, które mają być odpłatnie powtarzane.

8. Złożenie wniosku o stypendium MNiSW: 29 września 2017 r.

Inne:

Zajęcia dla I stopnia studiów 17/18: 

1. Metodologia nauk humanistycznych - II semestr 17/18

 

2. Wprowadzenie do międzyobszarowych indywidualnych studió międzyobszarowych, dr Maciej Stroiński:

I semestr wtorek 16:00-17:30

3. Łacina, Mgr Ewa Śnieżewska

II rok lektoratu - Poniedziałek 18.30 sala 11 Rynek Główny 8

I rok lektoratu - Czwartek 8.00 sala 13, rynek Główny 8

4. Zarys metodologii nauk społecznych, dr Dariusz Brzeziński

 I semestr piątek 13:15-14:45

5.  Lektoraty języków obcych nowożytnych - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego, jednakże co najmniej 120 godz. z egzaminem na poziomie B2. Informacje o lektoratatch http://www.jcj.uj.edu.pl.

UWAGA: lektoraty j. obcych nowożytnych rozpoczynają się od drugiego roku studiów I stopnia. Jeśli kierunek wiodący przewiduje w programie więcej lektoratów i studenci tego kierunku już na I roku mogą w nim uczestniczyć by otrzymać dodatkową pulę żetonów na I roku studiów konieczne jest złożenie pisemnej deklaracji wyboru danego kierunku jako wiodącego w toku studiów MISH (formularz do pobrania z http://www.mish.uj.edu.pl/studenci/jak-zalatwic-sprawe/wzory-pism 

Zajęcia dla studiów MISH II stopnia17/18:

 

1. Teoria Języka, dr Emilia Januszek II semestr

2.  Metodologia nauk społecznych, dr Dariusz Brzeziński II semestr

3. Granica nauk humanistycznych i społecznych, dr Maciej Stroiński II semestr