Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Studia MISH pierwszego stopnia

Studiowanie od 2019/20

Zasady studiowania MISH dla rozpoczynających studia od roku 2019/20

1. Zajęcia do realizacji do końca trzeciego roku studiów, co najmniej 180 ECTS:

a) Zarys metodologii nauk humanistycznych 30 godz. - wspólne dla MISH

b) Zarys metodologii nauk społecznych 30 godz. - wspólne dla MISH

c) Retoryka, stylistyka i argumentacja logiczna 30 godz. - wspólne dla MISH

d) lektorat języka łacińskiego lub starożytnego zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego, lecz nie mniej niż 60 godzin (UWAGA: studenci kierunku wiodącego filologia angielska nie mogą realizować zajęć łaciny z oferty JCJ)

e) lektorat j. obcego nowożytnego zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego, co najmniej 120 godz. z egzaminem B2 lub potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie B2 (UWAGA: w ramach kierunków wiodących z Instytutu Filologii Romańskiej nie można realizować lektoratu z oferty JCJ).

f) trzy przedmioty spoza obszaru, do którego należy kierunek wiodący studenta, zakończone zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.

2.  Zajęcia wspólne i tutoriale do zaliczenia na pierwszym roku studiów, niezaliczenie skutkuje skreśleniem: 

a) BHP - kurs zdalny

b) WF

c) Tutorial. Praca roczna 1 

d) wszystkie zadeklarowane przedmioty minimalna liczba ECTS niezbędna do zadeklarowania- 60 ECTS, 

d) przedmiot spoza kierunku wiodącego i zajęć MISH

3. Zajęcia wspólne i tutorialne do zaliczenia drugiego roku studiów:

a) Tutorial. Praca roczna 2

b) przedmiot spoza kierunku wiodącego i zajęć MISH

c)wszystkie zadeklarowane przedmioty minimalna liczba ECTS niezbędna do zadeklarowania- 60 ECTS

4. Zajęcia wspólne i tutorialne do zaliczenia trzeciego roku studiów:

a) Tutorial. Praca roczna 3

b) przedmiot spoza kierunku wiodącego i przedmiotów wspólnych dla MISH

c) wszystkie zadeklarowane przedmioty minimalna liczba ECTS niezbędna do zadeklarowania- 60 ECTS

Zasady studiowania dla przyjętych do 2018/19 włącznie

ZASADY STUDIOWANIA PRZYJĘTYCH NA STUDIA DO 2018/19

Zasady studiowania dla studentów MISH rozpoczynających studia od cyklu 2015/16

Ujednolicone zasady studiowania w toku studiów MISH dla studentów przyjętych w naborach od 2012/13 do 2014/15 włącznie. Obowiązujące od 01.10.2015

Zasady studiowania w toku MISH dla studentów przyjętych na I rok MISH od 2012/13

 

W toku studiów trzyletnich licencjackich student MISH musi co roku zrealizować zajęcia na 2 kierunkach studiów i złożyć pracę roczną zaliczającą tutorial (na III roku studiów praca roczna nie jest wymagana od studentów piszących licencjaty na kierunku wiodącym). Do końca III roku studiów studenci musza zaliczyć przynajmniej 1 lektorat języka obcego nowożytnego  na poziomie B2 (i dodatkowe lektoraty o ile są wymagane przez kierunek wiodący), 120 godz. lektoratu języka starożytnego zakończonego egzaminem (*od roku 2018/19 wymiar lektoratu j. łacińskiego zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego lecz nie mniej niż 60 godzin z egzaminem) zajęć ze wstępu do metodologii nauk humanistycznych, zarysy metodologii nauk społecznych i wstępu do indywidualnych studiów międzyobszarowych, WF oraz BHP. W toku studiów należy uzyskać 20 ECTS za przedmioty należące do innego obszaru nauki niż kierunek wiodący.

 

Zajęcia dla I stopnia studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/20: 

1. Wstęp do metodologii nauk humanistycznych, 30 godz.

2. Wstęp do indywidualnych studiów międzyobszarowych, 30 godz

3. Łacina ( w zależności od roku rozpozcęcia studiów 120 godz, lub od naboru 2018/19 60 godz.)

4. Zarys metodologii nauk społecznych, 30 godz.

 

Zasady studiowania dla studentów przyjętych w rekrutacji do 2011/12 włącznie.

W toku studiów trzyletnich licencjackich student MISH musi co roku zrealizować zajęcia na 3 kierunkach studiów (w toku studiów międzykierunkowych) i złożyć pracę roczną zaliczającą tutorial (na III roku studiów praca roczna nie jest wymagana od studentów piszących licencjaty na kierunku wiodącym). Do końca III roku studiów studenci musza zaliczyć przynajmniej 1 lektorat języka obcego nowożytnego  na poziomie B2 (i dodatkowe lektoraty o ile są wymagane przez kierunek wiodący), 120 godz. lektoratu języka łacińskiego zakończonego egzaminem, na pierwszym roku obowiązkowe jest zaliczenie kursu z logiki, WF  oraz BHP.

Regulamin Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych I stopnia i st. jednolitych. 

LISTA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH,

KTÓRZY PEŁNILI FUNKCJĘ OPIEKUNÓW NAUKOWYCH MISH

Lista opiekunów naukowych do pobrania 

Pliki do pobrania
pdf
Studia MISH dla naborów od 2019/20
doc
Studia MISH dla naborów 2015/16 do 2018/19