Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Urlop studencki

Urlop studencki:

1. Deklarację wykorzystania urlopu studenckiego składa się w biurze OMISHiS, Rynek Główny 8/15, 31-042 Kraków.

2. Deklaracja wykorzystania urlopu studenckiego powinna być złożona przed ropoczęciem semestru, w którym student chce korzystać  z urlopu od zajęć dydaktycznych.

3. Wymiar urlopu - maksymalnie dwa semestry.

Urlop tzw. dziekański

1. Wniosek o urlop z uwagi na zaistnienie sytuacji uniemożliwiającej udział w zajęciach w szczególności z uwagi na urodzenie dziecka, problemy zdrowotne i inne szczególne okoliczności można złożyć w trakcie semestru, jednak  niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej jego udzielenie. NIe są udzielane urlopy wsteczne.

2. Wymiar urlopu- maksymalnie 4 semestry

3. W przypadku powodów zdrowotnych prosimy o opinię Dział Osób Niepełnosprawnych co do oceny zasadności wniosku.

Wniosek do pobrania: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism

Zdawanie egzaminów w trakcie urlopu

Wniosek do Dyrektora MISH o zgodę na zdawanie egzaminów w trakcie trwania urlopu powinien być wraz z uzasadnieniem i wykazem przedmiotów planowanych do realizacji w trakcie urlopu złożony w biurze OMISHiS. Niezbedne jest uzsadanienie takiego wniosku.

UWAGA niektóre kierunki wprowadzają ograniczenie liczby przedmiotów, egzaminów w jakich można uczestniczyć w trakcie urlopu (np. psychologia: 2 kursy), ograniczenie to obowiązuje wtedy także w toku MISH w zakresie zajęć z danego kierunku.

Powrót z urlopu

Zgodnie z Regulaminem studiów UJ przed powrotem z urlopu należy zlożyć pisemne oświadczenie o powrocie z urlopu.

Druki

Wnioski o udzielenie urlopu  i oświadczenie o powrocie urlopu są do pobrania ze strony: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism

Podanie o zgodę na zdawanie egzaminów w trakcie urlopu stanowi integralną część wniosku o urlop.