Rekrutacja - studia I stopnia

REKRUTACJA 2018/19

 Limit miejsc: 30

 

UWAGA z uwagi na przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne terminy rejestracji na MISH na I stopień jest krótszy. Rejestracja do godz. 16:00 3 lipca 2018 r. (dla kandydatów z nową polską maturą, maturą IB i EB).

Sprawdź szczegółowe terminy https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/3813/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

 

UWAGA: INFORMACJE O GODZINACH  ROZMÓW SĄ OPUBLIKOWANE NA INDYWIDUALNYCH KONTACH ERK!

 Rejestracja na studia I stopnia trwa do: 3 lipca 2018 do godz. 16:00

W ramach naboru na I stopień studiów oprócz wyników maturalnych pod uwagę jest brany wynik rozmowy kwalifikacyjnej do której zapraszani są wszyscy poprawnie zarejestrowani kandydaci na studia I stopnia MISH. Opis przedmiotów ze świadectwa maturalnego, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji znajdą Państwo na: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/3813/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

Lista przedmiotów branych pod uwagę  w procesie kwalifikacji:

1. język polski

2. przedmiot do wyboru spośród (historia, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, matematyka)

3. język obcy nowożytny 

4. wynik rozmowy kwalifikacyjnej 

Sposób obliczania wyniku końcowego

Wynik końcowy= [(wynik 1.+ wynik 2.+wynik 3)+(3xwynik4.)]/6

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 2018, termin 6 i 9 lipca 2018 r.

UWAGA: INFORMACJE O KONKRETNYM DNIU ROZMÓW SĄ OPUBLIKOWANE NA INDYWIDUALNYCH KONTACH ERK I PO POTWIERDZENIU REJESTRACJI!

Pytania zadawane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej MISH zadawane są w oparciu o zgłoszony przez kandydata w trakcie procesu rejestracji ERK opis zainteresowań naukowych mających znaczenie dla studiowania w ramach MISH. W nawiązanym dialogu kandydat ma szansę przedstawić swoją pozaszkolną wiedzę z interesującej go dziedziny humanistyki tak by oceniająca go komisja mogła sprawdzić jego dotychczasowe umiejętności rozwijania zainteresowań naukowych, prawidłowego posługiwania się pojęciami z tego zakresu, poprawność argumentacji i logicznego konstruowania wypowiedzi, samodzielność intelektualną w formułowaniuopinii.
 Rozmowa kwalifikacyjna nie jest prezentacją kandydata – polega na zadawaniu pytań przez komisję.
 Przykładowe tematy rozmów kwalifikacyjnych z ubiegłych lat:
 Gombrowicz a komunizm
Asymetryczne obrazy płci w j. polskim
Hopper a tradycje malarstwa amerykańskiego
Teatr i fotografia w sztuce XX wieku
Literatura fińska. XX wieczna historia Finlandii
Dwudziestowieczne teorie aktu twórczego
Filozoficzna interpretacja wydarzeń historycznych i zjawisk społecznych
Językoznawstwo ogólne - autorzy, dzieła; strukturalizm
Przełomowe wydarzenia w dziejach Europy Wschodniej
 
W razie dalszych szczegółowych pytań zachęcamy do kontaktu: mish[at]uj.edu.pl