Przejdź do głównej treści

Obrony prac dyplomowych

Student przed przystąpieniem do licencjackiego egzaminu końcowego lub obrony pracy dyplomowej musi rozliczyć indeks zgłosić program do rozliczenia w USOSie i wysłać e-mail z informacją o tym do biura MISH  Dopiero po sprawdzeniu zrealizowania programu oraz obliczeniu średniej ocen z przebiegu studiów dokumenty są przesyłane do Instytutu prowadzącego kierunek wiodący studenta.

Infromacja o gotowości do rozliczenia programu powinna zostać przekazana do biur MISH na 10 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej. Dokumenty wymagane przed obroną muszą zostać złożone w sekretariacie MISH nie później niż 7 dni przed obroną!

DOKUMENTACJA I TERMINY:

  1.  Trzy tygodnie przed obroną najpóźniej do 1 września - należy przesłać do biura MISH e-mail z:

- tytułem pracy (bez formatowań czcionki typu kursywa, pogrubienie itp..)

- imię i nazwisko promotora

- imię i nazwisko recenzenta

 

  1.  Wgranie pliku z pracą dyplomową do systemu AP – termin ostateczny 15 września https://www.ap.uj.edu.pl/?_s=1 dostęp po zalogowaniu danymi do USOSweb.

WAŻNE:

Wgranie pracy - aby ustalić ten termin prosimy konsultować się z promotorami i recenzentami ponieważ ma on umożliwić jej akceptację przez promotora, analizę przez system antyplagiatowy oraz zapoznanie się z wersją pracy zatwierdzoną w systemie i wgranie recenzji przez recenzentów najpóźniej na 7 dni przed terminem obrony.

Protokół z systemu antyplagiatowego oraz formularze recenzji mogą zostać dostarczony przez promotora do biura MISH lub dołączone do protokołu obrony w celu włączenia do akt studenckich.

  1. Na 10 dni przed obroną należy upewnić się, czy wszystkie oceny są wpisane w system USOSweb. Prosimy o zgłaszanie programu do rozliczenia także e-mailem.
  2. Na 7 dni przed obroną do biura OMISHiS mają zostać złożone następujące dokumenty z uwagi na sytuację pandemiczną są akceptowaneteż  skany wysłane na e-mail: mish@uj.edu.pl:

 

a. oświadczenie o autorstwie pracy wygenerowne z AP (instrukcja do pobrania poniżej)

b. dowód uiszczenia opłaty za dyplom (można w formie pliku PDF w e-mailem) –  wersja polska 60 zł. każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł. Numer konta, na który należy wpłacić znajdą wydaje sekretariat OMISHiS, jest to indywidualny numer konta związany z danym kierunkiem wiodącym.  Aby umożliwić prawidłowe księgowanie wpłat stanowczo prosimy nie dokonywać ich przed wygenerowaniem należności przez nasze biuro.

c. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (plik do pobrania niżej)

d. przesłanie e-mailem wykazu osiągnięć związanych z tokiem studiów, które mają być wpisane do suplementu do dyplomu oraz dostarczenie  dokumentów je potwierdzających o ile ni eznajdują się w teczce studenta jak to ma miejsce w przypadku stypendiów Erasmus + (ważne: udział w konferencjach, publikacje, czy uzyskanie stypendium Rektora nie podlegają wpisowi).

e. formularz wymagany przez niektóre jednostki: oświadczenie dodatkowe o autorstwie pracy magisterskiej  (do pobrania niżej)

UWAGA, nie ma obowiązku składania formularza badania losów absolwentów, ale jest możliwość złożenia formularza zgody na przetwarzanie danych, takich jak numeru telefonu, w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie w USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index

Pliki do pobrania
pdf
Instrukcja archiwizacji pracy w systemie AP
doc
instrukcja wydruku z AP oświadczenie o autorstwie pracy
pdf
Wniosek o odpis dyplomu w j. obcym obrony od 01.10.2019, stdentów którzy rozpoczęli studia przed 2019/20.
docx
Dodatkowy fomularz oświadczenia (psychologia, filologie)