Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Od roku akademickiego 2021/22 wszelkie sprawy socjalne w szczególności sprawy stypendialne, zapomogi, miejsca w domach studenckich są koordynowane przez Dział Spraw Stypendialnych.

Szczegółowe informacje: Pomoc materialna - Stypendia - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

Kontakt: stypendia@uj.edu.pl . Kontaktując się z działem koniecznie należy zaznaczyć, że jest się studentem MISH.

Koordynator: mgr Magdalena Kosieradzka-Seremak

Adres: 30-060 Kraków, ul. Ingardena 6,

wejście Oleandry 2A, I piętro

szklana przełączka między budynkami Instytutu Psychologii i IBDW