Pomiń baner

Wokół humanistyki: Początek

[English text below][Русский текст ниже]

_______________________________________________________________________

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wokół humanistyki: Początek

Kraków, 21 kwietnia 2018

 

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wokół humanistyki: Początek” organizowaną przez Radę Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 10-lecie istnienia RSS-u, która odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku w Krakowie. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów, którzy w swoich interdyscyplinarnych i międzyobszarowych badaniach podejmują temat początków, genezy, źródeł lub narodzin.

Szczególnie zachęcamy do przesyłania prac z zakresu szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych.

Termin nadsyłania tytułów referatów oraz abstraktów (do 250 słów) na adres: konferencjamishuj@gmail.com do: 18.02.2018 opłata konferencyjna wynosi: 200 złotych, lista przyjętych wystąpień zostanie ogłoszona do 11.03.2018 Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski.

Podczas konferencji odbędzie się także sesja posterowa.
Długość streszczenia nie powinna przekraczać 100 słów.
Prezentacja prac odbędzie się w formie posterów w wymiarze B1 (wys. 100cm, szer. 70cm)
Grupy studentów prezentujące pracy powinny posiadać opiekuna naukowego (pracownik naukowy uczelni). Osobę tę prosimy wskazać poprzez podkreślenie nazwiska w streszczeniu. Osobę prezentującą pracę prosimy oznaczyć gwiazdką.

Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, m.in.: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe. Koszty ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie. Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie online. Po konferencji planowany jest uroczysty bankiet.

Organizatorzy:
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UJ
Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ
Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ

 

 

 

1st International Scientific Conference

"Around the Humanities: the Beginning"

_______________________________________________________________________

 

The Student Government of the Inter-faculty Individual Studies in the Humanities of the Jagiellonian University (Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ) cordially invites you to celebrate its’ 10th anniversary and take part in the first international scientific conference "Around the Humanities: the Beginning" which will be held on the 21st of April 2018 in Kraków (Poland).

We invite students (undergraduate, graduate, and post-graduate). We encourage prospective participants to submit proposals for presentations which explore different aspects of the issue of beginnings, origin, birth, and genesis. We invite presentations in the field of broadly understood humanities and social sciences.

Conference languages: Polish, English, Russian.

Please submit an abstract (up to 250 words) to the following email address: konferencjamishuj@gmail.com before 18th February 2018.

A poster session is also to be held during the conference. Projects should be presented on a B1 format (height - 100 cm, width - 70 cm) posters. Group presentation will take place under a tutelage of the scientific adviser (academic staff of the university).Presentation topics and abstracts (up to 100 words for poster session) should be submitted to the email address konferencjamishuj@gmail.com before February 18, 2018. Aplication forms for the poster session must include the name of the scientificsupervisor (underlined) and the name of the person presenting the topic (marked with *).

Notification of acceptance will be sent by 11th March 2018.

Conference registration fee is 200 PLN. The participants are requested to arrange their own accommodation and cover their own expenses.

 

Organizers plan to publish conference papers online after the conference.

 

Organizers:

Inter-faculty Individual Studies in the Humanities of the Jagiellonian University      

Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ (The Student Government of the Inter-faculty Individual Studies in the Humanities of the Jagiellonian University)

Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ (Student Research Club of the Inter-faculty Individual Studies in the Humanities of the Jagiellonian University)

_______________________________________________________________________

1-я Международная научная конференция

«Вокруг гуманитарных наук: начало»

Уважаемые друзья и коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции «Вокруг гуманитарных наук: начало», посвященную 10-летней годовщине Совета студенческого самоуправления Центра индивидуальных исследований в сфере гуманитарных наук Ягеллонского университета (Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiуw Humanistycznych UJ), которая пройдет 21 апреля 2018 года в Кракове, Польша.

К участию в международной конференции приглашаются студенты и  аспиранты, занимающихся в своих исследованиях вопросом происхождения, истоков, рождения, и генезиса. Особое внимание на конференции будет уделено докладам в области широко понимаемых гуманитарных и социальных наук, .

Рабочие языки конференции: польский, английский и русский.

В рамках конференции запланировано проведение также плакатной сессии. Презентация работ будет проходить в виде плакатов в формате B1 (высота – 100 см, ширина – 70 см). Презентация группы проходит под опекой научного руководителя (академический сотрудник университета).

Заявки на участие в конференции, а также прием тем докладов и тезисов (объемом до 250 слов/100 слов для участников плакатной сессии) осуществляется до 18 февраля 2018 года на электронный адрес konferencjamishuj@gmail.com. В заявке на участие в плакатной сессии необходимо подчеркнуть имя научного руководителя, и отметить имя участника представляющего доклад звездочкой (*).

Список принятых докладов будет объявлен до 11 марта 2018 года.

Организационный сбор за участие в конференции составляет 200 польских злотых. Организационный взнос покрывает расходы на материалы, участие в сессиях, кофе брейки. Участникам конференции не покрываются расходы, связанные с проживанием и питанием во время участия в мероприятии.

Организаторами конференции планируется публикация материалов, представленных на конференции в онлайн публикации.

 

Организаторы:
Центр индивидуальных исследований в сфере гуманитарных наук Ягеллонского университета
Совет студенческого самоуправления Центра индивидуальных исследований в сфере гуманитарных наук Ягеллонского университета
Студенческий научный кружок индивидуальных исследований в сфере гуманитарных наук Ягеллонского университета